Vindafstivning

Vindafstivning, tilbehør og spærrejsningsbelag. Hulbånd anvendes til forankring og samling af små trækonstruktioner, og anvendes typisk ved legehuse og carporte. For at et vindtrækbånd fungerer optimalt, skal det være tilstrækkeligt opstrammet. Dertil anvendes båndstrammere, som fastgøres i tilslutningsbeslagene før båndstrammeren monteres og fastlåses med split. Båndspændere anvendes til indbygning i vindtrækbånd og giver muligheden for mindre efterspænding af båndene. Et koblingsbeslag anvendes til samling af vindtrækbånd på båndtilslutningsbeslaget. Vindafstivningsbeslagene anvendes i kombination med bånd til afstivning af tag-, loft- og vægkonstruktioner.