Grundmursplade

Grundmursplader er den perfekte barriere mod fugtindtrængning i kældervægge, da pladerne sikrer ventilation af væggens eller soklens overflade. Det er nødvendigt at fugtsikre med grundmursplader eller drænplader, hvis man ønsker at undgå, at vand/fugt fra jorden trænger ind i væggen og derefter kælderen. Ved at fugtisolere kældervæggene undgår man, at kælderen bliver kold og fugtig.
Du finder grundmursplader fra blandt andre Tacodan og Byggros. Alle pladerne er effektive kvalitetsløsninger, der kan anvendes til forskellige formål.