OSB plader

OSB plader bliver produceret ved at sammenlime træspåner, lim og voks i 2 lag under tryk og varme. OSB plader er en ensartet plade med mange anvendelsesmuligheder, blandt andet tag- gulvunderlag, dekoration og vægbeklædning. En af de største fordele ved OSB plader, er at de produceres i mange forskellige bredder, længder, tykkelser og kvaliteter. På grund at dette, samt de mange anvendelsesmuligheder og den billige pris, foretrækker mange OSB plader fremfor de mange andre typer plader der findes på byggemarkedet.

Læs mere

OSB plader – et hav af anvendelsesmuligheder

OSB plader produceres ved at presse træspåner, lim og voks sammen i 3 lag under heftigt tryk og varme. I de to yderste lag er fiberretningen parallel med længderetningen, hvorimod i det midterste lag er fiberretningen vinkelret, så de går på kryds med hinanden.

Træet som anvendes til produktionen af disse OSB plader er ofte resttræ fra træindustrien ved blandt andet møbelproduktionen (f.eks. spåner og flis) og fra små træer, som har begrænsede anvendelsesmuligheder (f.eks. rundtræ). Helt grundlæggende står OSB for Oriented Strand Board. Det hænder, at nogle ikke er helt velkendt med rækkefølgen af forkortelsen og kommer til at kalde det en OBS plade i stedet for OSB plade.

OSB plader - et alternativ til krydsfiner

OSB plader er en relativ ny pladetype og kan ses som et alternativ til krydsfiner. Grunden til dette er, at OSB plader har mange af de samme egenskaber som krydsfiner. OSB plader bliver produceret efter en lignende metode og kan umiddelbart anvendes til de samme formål som krydsfiner, men typisk vil OSB pladen anvendes til tag- eller gulvunderlag.

Mange er også begyndt at bruge OSB plader til dekoration og vægbeklædning, hvor fokus er på det æstetiske og ikke det funktionelle ved OSB plader. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at OSB plader til konstruktionsbrug (f.eks. gulv eller tag) skal være CE mærket. Som tidligere nævnt anvender man resttræ fra træindustrien og små træer med begrænsede anvendelsesmuligheder, hvilket resulterer i, at OSB plader blive produceret billigere end krydsfiner. En af de største fordele ved en OSB plade er, at OSB plader kan produceres i mange forskellige bredder, længder, tykkelser og kvaliteter. Derfor er OSB plader ofte den foretrukne plade, uanset hvilket behov der skal dækkes, og hvilket formål OSB pladerne er til.

Hos e-BYGSTORE finder du OSB plader i mange forskellige tykkelser, blandt andet OSB plader 12 mm, OSB plader 15 mm, OSB plader 18 mm og OSB plader 22 mm. Hvis du blot skal bruge pladen til dekoration på væggen, er det oplagt at vælge OSB plade 12 mm. Skal OSB pladen være tykkere og dermed være lidt stærkere, kan man med god grund vælge tykkere OSB plader, som OSB plader 15 mm for at opnå dette.

OSB plade kvaliteter

Det er vigtigt, at man vælger den rigtige OSB plade, der passer til det projekt, som man skal bruge den til, og hertil er det vigtigt, at man ved lidt om OSB pladernes kvaliteter og anvendelsesklasser.


Anvendelsesklasser

OSB plader, og mange andre træplader, har tre forskellige anvendelsesklasser:

  • Klasse 1: Bør kun anvendes i tørre omgivelser.
  • Klasse 2: Tillader lejlighedsvist højere fugt, som fx ved garager.
  • Klasse 3: Kan anvendes ved vådrum, dvs. stor fugtpåvirkning.

Generelt vil ubehandlet træ ofte befinde sig i anvendelsesklasse 1 og 2, og det samme gør sig gældende for OSB plader. Selv ved OSB plader i anvendelsesklasse 3, vil man nok stadig behøv en form for overfladebehandling, hvis OSB pladen skal kunne stå i vådrum.


Kvaliteter

Derudover fås OSB plader i 4 forskellige kvaliteter. Jo højere tal, jo højere bæreevne:

  • OSB/1: OSB plader i OSB/1 har den ringeste bæreevne af de fire kategorier, og derfor bruges disse OSB plader hovedsageligt til møbler. OSB plader i denne kvalitet bør kun bruges i anvendelsesklasse 1.
  • OSB/2: OSB plader i OSB/2-kategorien finder man hovedsageligt kun i anvendelsesklasse 1. OSB/2 pladen er bærende, men bruges mest til indvendigt brug og som emballage.
  • OSB/3: Disse OSB plader anvendes hovedsageligt til konstruktionsformål, og fordi de er lavet med vandfast lim, tilhører de anvendelsesklasse 2 og derfor kan de anvendes i lettere fugtige områder.
  • OSB/4: Disse OSB plader er de stærkeste og mest bærende OSB plader, som også opfylder kravene til anvendelsesklasse 2, og derfor kan den også bruges i lettere fugtige sammenhænge.

De fleste OSB plader vil man sikkert finde i kvaliteten OSB/2 eller OSB/3, hvor OSB/1 og OSB/4 er special produkter. Hvis du derfor har brug for en af disse specielle OSB plader, så læg os en prisforespørgsel, og vi vil se, om vi kan skaffe den hjem.


Fer og not

Den sidste kvalitet vi vil gennemgå er om OSB pladen har fer og not, hvilket ofte vil blive indikeret med ”TG2” eller ”TG4”.

  • OSB plader med TG2 betyder, at pladen har fer og not på langsiderne.
  • OSB plader med TG4 har fer og not på alle fire sider.

OSB plader - hvordan bearbejder man dem?

Ligesom lignende træmaterialer, bearbejdes OSB plader på samme måde som fx krydsfiner og spånplader. OSB plader kan skrues fast med almindelige skruer og kan frit anvendes af gør-det-selv-nybegyndere og garvede håndværkere.

OSB pladerne monteres ofte på understøttende strøer, hvor jo længere mellemrum, jo tykkere OSB plade bør anvendes. Ved undergulv bør der understøttes for hver 40 cm med OSB plader á 15 mm i tykkelse, og hvis mellemrummet er på 60 cm, bør tykkelsen på OSB pladen være 18 mm.

Hvis du anvender OSB plader med fer og not, bør kanterne limes med en trælim, før OSB pladerne skrues fast.

Køb OSB plader hos e-BYGSTORE!

Hos e-BYGSTORE finder du OSB plader med eller uden spor, der kan købes enkeltvis eller i hele bundter. Kig eventuelt også på vores andre typer plader, som krydsfiner, MDF plader, spånplader, cementspånplader eller træfiberplader.

Hos e-BYGSTORE finder du et stort udvalg af plader i forskellige prisklasser til alskens formål.