Måleudstyr

Måleudstyr til diverse måleopgaver herunder både afstandsmålere, tykkelsesmålere, mikrometre, søgerstål, måleinstrumenter, vinkler, vaterpas og meget andet.