Faskiner og brønde

Regnvandsfaskiner bruges til afledning af regnvand på egen grund. En regnvandsfaskine tilkobles tagnedløb eller drænrør og kan opsamle store mængder vand, som langsom fordeles ud i jorden. Det kan være med til at forhindre oversvømmelse eller vandskader ved store mængder regn.
Læs mere

Regnvandsfaskiner til lave priser

En regnvandsfaskine bruges til afledning af regnvand på ens egen grund. Det er en billig måde at lede regnvand bort på, sammenlignet med tilslutning til den eksisterende kloak. Samtidig er den en miljøvenlig metode, der giver renere grundvand på din grund, fordi grundvandet tilføres mere frisk vand. Det aflaster samtidig de offentlige kloaksystemer og rensningsanlæg.

Regnvandsfaskiner monteres sammen med sandfangsbrønde på tagnedløb, omfangsdræn og regnvandskloakker ved terrasser og indkørsler. Regnvandsfaskiner er typisk udformede som kassetter, som sættes ned ovenpå eller ved siden af hinanden og dækkes med geotekstil / ukrudtsdug.

Der er ingen grund til at regnvand ledes i den samme kloak, som bruges til spildevand, da de store mængder vand kan overbelaste kloakrør og rensningsanlæg. Derfor har flere kommuner også stillet krav om kloakseparering, hvor regn- og spildevand opdeles og ledes bort i hver sit system.

Regnvandet kan enten ledes bort gennem den offentlige regnvandsledning, gennem en faskine på egen grund eller ved en kombination af disse to løsninger. Den billigste løsning på kloakseparation er dog ofte en regnvandsfaskine på egen grund, da man selv må montere en faskine, mens tilslutning af regnvand til den offentlige regnvandsledning kræver involvering af autoriseret kloakmester, og ofte også at indkørsel, fortov og måske noget af den offentlige vej graves op.

Der findes specifikke regler for hvilket VVS- og kloakarbejde du selv må udføre, og her gælder det at du gerne selv må stå for montering af regnvandsfaskine på egen grund. Du må dog ikke selv afkoble regnvand fra den eksisterende kloak – det skal gøres af en autoriseret kloakmester.

Reglerne for montering af regnvandsfaskiner er ret enkle. Regnvandsfaskiner skal graves ned mindst 2 meter fra skel, mindst 5 meter fra bygninger og mindst 25 meter drikkevandsindvindinger. Faskinen skal dækkes af minimum 40 centimeter jord. Du bør derudover placere regnvandsfaskinen et sted på grunden, hvor der er fald væk fra bygningerne.

En tommelfingerregel for faskinens størrelse er at dividere dit tags størrelse i kvadratmeter (m2) med 20. Det tal du så får, er det antal kubikmeter (m3), som faskinen skal være. Der skal dog tages hensyn til hvor nemt jorden optager vand, og hvor store mængder regn der falder, der hvor du bor.

Skal regnvandsfaskinen opbygges af flere kassetter, så er det en fordel at stable kassetterne oven på hinanden. Bunden af regnvandsfaskiner fyldes med tiden med slam og sand, og derfor vil en bred og flad faskine hurtigere skulle renses, end hvis den var højere og smallere.

For at undgå at regnvandsfaskiner stopper til, skal de jævnligt tilses og vedligeholdes. Der er flere ting du kan gøre for at vedligeholde din regnvandsfaskine og sikre dig at den fungerer optimalt.

1: Hold tagflader og tagrender rene, så der ikke føres blade og andet skidt med ned i faskinen.

2: Tilse nedløbsrør og sandfangsbrønd en gang om året og sikre dig at de ikke er stoppet til eller revnede.

3: Hvis regnvandsfaskinen er tilkoblet eksempelvis et linjedræn eller på andre måder leder overfladevand væk fra terrasser eller indkørsler, så hold disse frie for blade og lignende.

4: Tøm faskinens sandfang for blade og snavs en gang om året.

Hos e-bygstore finder du alt du skal bruge til etablering af regnvandsfaskine i din have. Vi har et stort udvalg af forskellige regnvandsfaskiner fra Plastmo, Wavin, Expo og Uponor samt alt i kloakrør, drænrør,  brønde og lignende kloak materiel.