Olie

Oliebrænder og olietanke i forskellige størrelser. 

En oliebrænder brænder forstøvet olie, som er blandet med luft. Varmen fra flammer og røggas bruges til centralvarmevandet, som overføres gennem en kedlen ud i husets radiatorer.

En olietank er en stor beholder af stål til opbevaring af fyringsolie, dieselolie eller lign. Olietanken fås til inden- og udendørs. 

Husk: Hvis du overvejer at købe en olietank eller udskifte den gamle, så skal dette afmeldes eller anmeldes til din kommune.