Olietanke

Olietanke til indendørs og udendørs brug. Ved opstilling af olietank er der nogle forskellige krav, som er afhængige af, om tanken skal placeres indendørs eller udendørs. 

Ved placering udendørs skal tanken have en afstand på mindst 2,5 meter til naboskel, og placeres tanken tættere end 2 meter til en bygning, så skal bl.a. væggen være BD 30. 

Ved placering indendørs skal tanken placeres i stueetagen eller kælderen, og rummet, hvor tanken er placeret i, skal skilles fra øvrige rum, og døren skal være mindst BD 30 og selvlukkende.

Se også det brede udvalg af tilbehør til olietanke.