Foringslængder og røgrør

Uisolerede foringslængder og røgrør fra Metalbestos, Metalbestos Omega og Metalbestos Wood.

Læs mere om typerne nederst på siden.

Læs mere

Yderligere information om Metalbestos længder og røgrør

Sorte røgrør fra Metalbestos og Metalbestos Wood:

Anvendes til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 °C.
Som forbindelsesrør (røgrør) mellem kedel eller brændeovn til skorsten.
Sorte røgrør er brandmodstandsdygtige og skal monteres med en afstand til brændbare bygningsdele, som angivet i Bygningsreglementet. Vandrette røgrør 300 mm, lodrette røgrør 225 mm og renselemme 200 mm iht. BR10.

Må ikke anvendes til anlæg med kondenserende drift eller anlæg, hvor kondensdannelse i forbindelsesrør eller skorsten ikke kan udelukkes.

Foringslængder- og rør fra Metalbestos Omega:

Kan anvendes som foring i alle typer eksisterende skorstene og røgkanaler.
Kan ligeledes anvendes til alle almindelige typer brændsel, både traditionelle kedler og brændeovne, samt moderne lavtemperatur og kondenserende anlæg.
Omega kan med fordel anvendes til ventilationsformål, monteret såvel indvendig som udvendig.
Bortledning af et meget stort antal gasser og sto?er klares let, enkelt og med stor økonomisk fordel.

Omega er afprøvet og certi?ceret i henhold til den fælles europæiske standard, DS/EN 1856-2:2009